فرم دعوت از کارشناسان وميهمانان خارجی
 فرم شماره 1 مخصوص افراد غير آمريكايي مي باشد و پس از دانلود كردن طبق راهنما اقدام فرمائيد
 فرم شماره 2 مخصوص دعوت از افراد آمريكايي مي باشد ضمناً جهت  افراد آمريكايي cv نيز مورد نياز مي باشد
 فرم شماره 1و2 براي افراد آمريكايي بايد تكميل گردد
 فرم همايش جهت كليه ميهمانان مورد نياز مي باشد
 فرم شماره 4 جهت افراد آمريكايي مي باشد كه بايد تكميل گردد
 ضمناً گذرنامه ميهمان حداقل 6 ماه زمان بايد داشته باشد
 

 

   دانلود : porsesh_name.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : form jadid.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : form_visa.docx           حجم فایل 32 KB

شهرک قدس(غرب) فاز 5 خیابان سیمای ایران جنب دبیرستان ابوریحان ساختمان مرکزی وزارت بهداشت بلوک c   طبقه 12