فرم دعوت از کارشناسان وميهمانان خارجی
 

فرمهای شماره 1،2،4،5 مخصوص دعوت از افراد آمريكايي مي باشد که بعد از  تکمیل شدن به صورت فایل ورد ارائه گردد

جهت افراد آمريكايي cvنيز مورد نياز مي باشد

فرم شماره 1 مخصوص دعوت از افراد غیر آمريكايي مي باشد

فرم همايش جهت كليه ميهمانان مورد نياز مي باشد

ضمناً گذرنامه ميهمان حداقل 6 ماه زمان بايد داشته باشد

 

1

فرم دعوت ازميهمانان خارجي

2

فرم دعوت از اتباع آمريكايي

3

فرم همايش

4

پرسشنامه وي‍ژه اتباع آمريكايي

5

فرم مخصوص افراد آمریکایی

6

آدرس نمایندگی ج.ا.ایران در خارج از کشور

 

 

  

   دانلود : porsesh_.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : form a.doc           حجم فایل 37 KB
   دانلود : form jadid.docx           حجم فایل 21 KB

شهرک قدس(غرب) فاز 5 خیابان سیمای ایران جنب دبیرستان ابوریحان ساختمان مرکزی وزارت بهداشت بلوک c   طبقه 12